Szanowni studenci,
Przy wypełnianiu formularza prosimy zwrócić szczególną uwagę na wymienione poniżej najczęściej pojawiające się błędy:
wysłane z niewłaściwym adresem email – adres MUSI być w domenie uczelni, NIE MOŻE to być prywatny adres poczty w domenie typu: gmail, onet, interia itp., czy w samodzielnie wykupionej domenie. MUSI to być adres uczelni, np. student.pg.edu.pl, student.polsl.pl, student.put.poznan.pl, student.pwr.edu.pl, pw.edu.pl, pollub.pl, stud.prz.edu.pl, student.pk.edu.pl, stud.uz.zgora.pl, utp.edu.pl, ssw.sopot.pl, student.uwm.edu.pl, edu.p.lodz.pl itp.
źle zeskanowany dokument – niewyraźny, zbyt mały albo o niskiej rozdzielczości, ogromny albo ułożony bokiem,
skan/zdjęcie legitymacji z widocznymi danymi karty płatniczej (!!!),
tylko jedna strona legitymacji – np. tylko rewers z hologramami lub tylko pierwsza strona.

Wszystko to znacząco wydłuża czas weryfikacji Waszego oraz pozostałych zamówień.
Prosimy też o uważne zapoznanie się z instrukcją przygotowania skanu/zdjęcia Waszej legitymacji.

 

Zamów wersję Lumion 9 Pro Student

Imię i nazwisko

Oświadczam, że jestem studentem/studentką   roku studiów stacjonarnych.

Nazwa wydziału

Nazwa uczelni

Twój adres email (w domenie Twojej uczelni)

Adres strony internetowej (inaczej domena) Twojej uczelni

Skan/zdjęcie legitymacji studenckiej z czytelną datą ważności
(max 1MB, typ pliku jpg). Instrukcja przygotowania.

Potwierdzam zapoznanie się z zapisami umowy licencyjnej.

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych firmie rapan.pl, dystrybutorowi programu Lumion w Polsce, w celu uruchomienia licencji studenckiej, a także na przesyłanie drogą mailową informacji o programie Lumion, bieżących promocjach oraz nadchodzących szkoleniach.