Szanowni studenci,
Przy wypełnianiu formularza prosimy zwrócić szczególną uwagę na wymienione poniżej najczęściej pojawiające się błędy:
– wysłane z niewłaściwym adresem email – adres musi być w domenie uczelni,
– źle zeskanowany dokument – niewyraźny, zbyt mały albo o niskiej rozdzielczości, ogromny albo ułożony bokiem,
skan legitymacji z widocznymi danymi karty płatniczej (!!!),
– tylko jedna strona legitymacji – np. tylko rewers z hologramami itd.
Wszystko to znacząco wydłuża czas weryfikacji Waszego oraz pozostałych zamówień.
Prosimy też o uważne zapoznanie się z instrukcją przygotowania skanu/zdjęcia Waszej legitymacji.

 

Zamów wersję Lumion 8 Pro Student

Imię i nazwisko

Oświadczam, że jestem studentem/studentką   roku studiów stacjonarnych.

Nazwa wydziału

Nazwa uczelni

Twój adres email (w domenie Twojej uczelni)

Adres strony internetowej (inaczej domena) Twojej uczelni

Skan/zdjęcie legitymacji studenckiej z czytelną datą ważności
(max 2MB, typ pliku jpg/png). Instrukcja przygotowania.

Potwierdzam zapoznanie się z zapisami umowy licencyjnej.

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych firmie rapan.pl, dystrybutorowi programu Lumion w Polsce, w celu uruchomienia licencji studenckiej, a także na przesyłanie drogą mailową informacji o programie Lumion, bieżących promocjach oraz nadchodzących szkoleniach.