Zamów wersję Lumion 8 Pro Student

Szanowni studenci,
Blisko 30% zgłoszeń zawiera błędy (wysłane ze złym adresem email – musi być w domenie uczelni, z niewyraźnym skanem, zbyt małym lub ogromnym, bokiem, z widocznym kodem bezpieczeństwa itd.) Wszystko to wydłuża czas weryfikacji pozostałych zamówień.

Imię i nazwisko

Oświadczam, że jestem studentem/studentką   roku studiów stacjonarnych.

Nazwa wydziału

Nazwa uczelni

Twój adres email (w domenie Twojej uczelni)

Adres strony internetowej Twojej uczelni

Skan/zdjęcie legitymacji studenckiej z czytelną datą ważności
(max 2MB, typ pliku jpg/png). Instrukcja przygotowania.

Potwierdzam zapoznanie się z zapisami umowy licencyjnej.

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych firmie rapan.pl, dystrybutorowi programu Lumion w Polsce, w celu uruchomienia licencji studenckiej, a także na przesyłanie drogą mailową informacji o programie Lumion, bieżących promocjach oraz nadchodzących szkoleniach.